NGC 6960 Ha

NGC 6960 in Ha-light. Kuvaajat: Jarkko Suominen, Petri Asikainen, Tuikku Asikainen, Jaap Boorsma